Velkommen til KPL

Med denne siden og facebook ønsker vi å være tilgjengelig
for våre medlemmer, og andre som titter innom.

Kristent Politilag ble startet i 1993 av studenter ved Politihøgskolen i Oslo. Det er et fellesskap og nettverk for sivile-, studenter-, pensjonister- og politiutdannede kolleger i Norge.

Vår identitet og fundament er forankret i den kristne tradisjon og verdiarv som vi aktivt arbeider for å bygge videre på i fremtiden. Les mer om oss.

KPLs verdier:

  1. Nær: fellesskapet skal preges av tillit og anerkjennelse
  2. Engasjerende: inspirer, motivere og ”backe” hverandre
  3. Mot: stå opp for det vi tror på, tørre å si fra, synliggjøre etiske holdninger
  4. Åpen: være raus, imøtekommende, ydmykhet
  5. Ærlig: være sann og oppriktig i møtet med andre