Velkommen til KPL

Med denne siden og facebook ønsker vi å være tilgjengelig
for våre medlemmer, og andre som titter innom.

KPL årsmøte 2021

Årmøtet i år vil avholdes lørdag 30. Januar, og vil være digitalt.  For mer info klikk linken under eller se nyhetssiden vår.  Informasjon skal og være sendt dere på mail.  Vel møtt!
Kristent Politilag ble startet i 1993 av studenter ved Politihøgskolen i Oslo. Det er et fellesskap og nettverk for sivile-, studenter-, pensjonister- og politiutdannede kolleger i Norge.

Vår identitet og fundament er forankret i den kristne tradisjon og verdiarv som vi aktivt arbeider for å bygge videre på i fremtiden. Les mer om oss.

KPLs verdier:

  1. Nær: fellesskapet skal preges av tillit og anerkjennelse
  2. Engasjerende: inspirer, motivere og ”backe” hverandre
  3. Mot: stå opp for det vi tror på, tørre å si fra, synliggjøre etiske holdninger
  4. Åpen: være raus, imøtekommende, ydmykhet
  5. Ærlig: være sann og oppriktig i møtet med andre