1 2 3

Nyheter

KPL har byttet bank. Nytt kontonummer er
1503 84 53774.
Eldre nyheter - for oppdatert informasjon besøk vår facebook side:

https://www.facebook.com/Kristent-Politilag-KPL-Norge-231305616882753/Arkiv
 

 

 

 
Copyright (c)2017 KPL