Bilde av JACK REDGATE fra Pexels

Lokallag

Med lokallagene vil KPL legge til rette for møteplasser - mer personlig kontakt og fellesskap. Styret synes det er flott at flere har sagt seg villig til å stille som kontaktperson. Fortsatt mangler vi kontaktpersoner. Se oversikten under "Lokallagskontaker". 

Tenk over om du kan ta på deg en slik oppgave i ditt distrikt. Flere steder har lokale KPL grupper funnet det hensiktsmessig å slå seg sammen til større enheter, andre steder vil det fungere best med små grupper. Kontaktpersonene kan du ringe eller kontakte på mail.
Agder
Per Juell Larsen - [email protected] 

Asker og Bærum
Cathrine Voigt - [email protected]

Follo
Kristoffer Haakonsen - [email protected]

Haugaland og Sunnholdaland
Elisabeth Haga - [email protected]

Hordaland 
Krister Sæther -  [email protected]

Østfold
Arne G. Husebråten - [email protected]

Rogaland
Tommy Thornes - Rogaland  -  [email protected]

Salten
Geir Nordkil -  [email protected]

Søndre Buskerud 
Morten Almsbakken - [email protected] 

Politihøgskolen - Oslo
Tania Randby Garthus -  [email protected]

Politihøskolen - Stavern
Tom Langerud