Bilde av JACK REDGATE fra Pexels

Lokallag

Med lokallagene vil KPL legge til rette for møteplasser - mer personlig kontakt og fellesskap. Styret synes det er flott at flere har sagt seg villig til å stille som kontaktperson. Fortsatt mangler vi kontaktpersoner. Se oversikten under "Lokallagskontaker". 

Tenk over om du kan ta på deg en slik oppgave i ditt distrikt. Flere steder har lokale KPL grupper funnet det hensiktsmessig å slå seg sammen til større enheter, andre stedet vil det fungere best med små grupper. Kontaktpersonene kan du ringe eller kontakte på mail.
Agder
Per Juell Larsen - [email protected] 

Asker og Bærum
Cathrine Voigt - [email protected]

Follo
Kristoffer Haakonsen - [email protected]

Gudbrandsdalen

Haugaland og Sunnholdaland
Elisabeth Haga - [email protected]

Hedmark

Helgeland

Hordaland Krister Sæther -  [email protected]

Midtre Hålogaland

Nordmøre og Romsdal

Nordre Buskerud

Nord-Trøndelag

Oslo
Øystein Bøhler - Oslo  -  [email protected]

Øst-Finnmark

Østfold
Arne G. Husebråten - [email protected]

Rogaland
Tommy Thornes - Rogaland  -  [email protected]

Romerike

Særorganer

Salten
Geir Nordkil -  [email protected]

Sogn og Fjordane

Søndre Buskerud 
Morten Almsbakken - [email protected] 

Sør-Trøndelag

Sunnmøre

Telemark

Troms

Vest-Finnmark

Vestfold

Vestoppland
Trygve Barlaup - [email protected]

Politihøgskolen - Oslo
Tania Randby Garthus -  [email protected]

Politihøgskolen - Kongsvinger
Bjørnar Fotland

Politihøskolen - Stavern
Asbjørn Haus / Tom Langerud