Rapport fra årsmøtet

Denne gangen ble første del av samlingen lagt til politihøgskolen i Oslo. Temaet var justisfeil, og vi var så heldige å ha med oss Asbjørn Rachlew til å forelese om temaet. Andre del ble holdt i Lille Camino i Staffeldts gate, med mat, musikk, tale og godt selskap.

Vi startet med årsmøte på PHS, hvor bl.a. leder Alf Christian kom med spennende tanker rundt videre arbeid for KPL. Styret kommer til å arbeide med å utvikle en visjon og et tydeligere verdigrunnlag for KPL, og vi er fortsatt for flere gode innspill og tanker rundt temaet.

Sittende styre fortsetter, imidlertid ble den nye valgkomiteen utfordret på å starte arbeidet mot neste årsmøte, med tanke på utskiftinger.

Lunch på PHS

Etter årsmøtet var det lunsj i peisestua. Kantina på PHS sto for matlagingen, og de skal ha honnør for god lunsjtallerken!

Etter at magen var fylt, var det på tide med mer føde for hjernen. Kollega Asbjørn Rachlew har skrevet doktorgradsavhandling om temaet justisfeil. Han var på plass for å dele av sin kunnskap. Det ble et spennende og innholdsrikt foredrag, hvor vi fikk læ re mer om bl.a. betydningen av godt etterforskningsarbeid. Rachlew har en fantastisk formidlingsevne, og han tok oss med gjennom underliggende og umiddelbare årsaker til at feil i etterforskningsarbeidet kan utsette uskyldige mennesker for siktelse og i verste fall dom. Selv om man kan snakke om en utvikling i etterforskningsarbeidet siden kritikken mot politiet i kjølvannet av Birgitte Tengs-saken, finner man dessverre stadig mindre eller større eksempler på feil i politiets etterforskningsmetoder. Feil som kan slå begge veier, i betydningen av at man aldri finner en løsning, eller at uskyldige blir siktet og eventuelt også dømt. Rachlew eksemplifiserte konsekvensene av å trekke forhastede slutninger, og gå i �bekreftelsesfellen�. 

Foredrag

Sæ rlig inntrykk gjorde det at hovedpersonen i en sakene Rachlew har sett næ rmere på, Stein Inge Johannessen, var med på foredraget. Han opplevde å sitte flere måneder i varetekt, siktet for et drap han aldri hadde begått. Han kunne fortelle om en tøff tid, hvor han i ren desperasjon gikk så langt at han vurdere å tilstå ugjerningen han aldri hadde begått. Forfatter Roger Phil, som har ført Johannessens historie i pennen, var også med på foredraget og leste høyt fra boka som kommer ut i mars.

Dagen ble avsluttet i Lille Camino, med mat, live musikk, og andakt ved Arnfinn Haram, prest i den katolske kirke på Majorstua. Kvelden ble avrundet med fellessang og åpen mikrofon. Det ble en bra dag, hvor vi sammen med mange flotte kollegaer fikk både påfyll og utfordringer.

Det er inspirerende å møte andre KPL-ere, og dette er en tradisjon som er kommet for å bli! Neste år er det 20-års jubileum for organisasjonen. Da håper vi på å samle mange nye, og gamle KPL-ere.

Takk for årets konferanse, takk for oppmøtet, og takk til alle som bidro!  

 

-Ingunn

Publisert/ published: 12-02-2012